Zapraszamy do wynajmu sal

Centrum Kultury i Turystyki w Iłży dysponuje salą Widowiskowo-Kinową mieszczącą 352 miejsca siedzące, ze sceną o powierzchni 100 m2 oraz trzy sale konferencyjne o powierzchni 72m2 (12m x 6m). 

Sprawdź ofertę i cennik wynajmu sal:

SALA WIDOWISKOWO-KINOWA:

 • Wynajem komercyjny spektakle, lekcje filmowe dla szkół i przedszkoli od poniedziałku do piątku, do g.14:00
 • Pierwszy spektakl lub lekcja filmowa – 1 500,00 zł.
 • Drugi i kolejne spektakle lub lekcje filmowe w tym samym dniu 700,00 zł.
 • Wynajem komercyjny na spektakle teatralne, koncerty i inne widowiska słowno-muzyczne, (wyłącznie sala) – 650,00 zł / godz.
 • Wynajem konferencyjny (wyłącznie sala) -350,00 zł. /godz.
 • Wynajem z procentowym podziałem wpływów – 70% organizator, 30% Centrum Kultury.
 • Wynajem dla organizacji o charakterze charytatywnym i społecznym – 150,00 zł. / godz.
 • Wynajem dla organizacji o charakterze charytatywnym i społecznym,p sala z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą 200,00 zł./ godz.
 • Wynajem dla pozostałych podmiotów działających w charakterze nie komercyjnym – 350,00 zł / godz.
 • Koszt wynajmu techniki scenicznej wraz z obsługą (oświetlenie i nagłośnienie) -150,00 zł /godz.

 

SALE KONFERENCYJNE:

 • Wynajem komercyjny – 60,00 zł. / godz.
 • Wynajem dla organizacji o charakterze charytatywnym i społecznym – 25,00 zł /godz.
 • Wynajem dla pozostałych podmiotów działających w charakterze nie komercyjnym – 40,00 zł / godz.
 • Ze względu na ważny cel społeczny na pisemny wniosek najmującego Dyrektor Centrum może częściowo lub w całości odstąpić od naliczania kosztów.
 • Powyższe cenniki dotyczą zorganizowania przez wynajmującego jednego wydarzenia w jednym dniu w innych przypadkach stawki negocjowane będą indywidualnie,
  z wyłączeniem punktu 1.
 • Podane ceny są cenami netto.

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 07.02.2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Iłży.