Iłżecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2017r. Jest naszym największym programem edukacyjnym dla osób w wieku 60+.

Realizujemy go według praktyk stosowanych w innych ośrodkach kultury działających na terenie kraju. UTW skupia ponad 200 słuchaczy i ciągle powiększa się grono jego uczestników. Jednym z celów działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, poszerzanie horyzontów, większa pewność siebie, odkrywanie swoich możliwości i pasji to przepis na długie, szczęśliwe i zdrowe życie. Uniwersytet Trzeciego Wieku zapewnia to wszystko i to jeszcze w doborowym towarzystwie.

Oprócz tego ważnym aspektem Iłżeckiego UTW jest nawiązywanie i ożywianie kontaktów towarzyskich ludzi w wieku emerytalnym, mających podobne systemy wartości i sposób myślenia, którzy tą drogą mogą uczestniczyć we wspólnocie i wymieniać się opiniami i doświadczeniami. Drogą do osiągnięcia tych celów były i są wykłady, warsztaty i codzienne zajęcia z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Tematyka wykładów jest bardzo różna: od zagadnień historycznych, poprzez ekonomiczne i gospodarcze, przyrodnicze, psychologiczne, społeczne, aż do innowacyjnych technologii i ekologii.

W ramach UTW seniorzy mogą uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, koncertach muzyki klasycznej i rozrywkowej, uczęszczają również na zajęcia praktyczne takie jak gimnastyka korekcyjna, treningi Nordic Walking , zajęcia muzyczne, ceramiczno-plastyczne oraz jogę. Naszym celem jest, aby osoby starsze odczuwały satysfakcję z własnego życia, miały poczucie bycia potrzebnym, docenianym i wartościowym. Osoby w wieku senioralnym nie są, i na pewno nie będą, zatem kimś „u schyłku życia”, ale powinny być postrzegane jako wartościowy obywatel, mający przed sobą wiele lat aktywności.

Warto więc, żeby współczesny senior potrafił i chciał aktywnie włączyć się w życie społeczne tak, by jego zaangażowanie stało się dla niego samego i społeczeństwa źródłem inspiracji, siły oraz energii na dalsze lata życia. Chcemy również poszerzyć ofertę programową dla naszych seniorów, dlatego też, wystąpiliśmy z prośbą o objęcie patronatu nad UTW do wielu Uczelni Wyższych, co wiąże się z podjęciem współpracy i określi szczegółowo jej działania. Takie cele stawiamy przed sobą i konsekwentnie do tego dążymy.

Galeria zdjęć UTW

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych naszych zdjęć w poszczególnych galeriach: