Świetlice wiejskie funkcjonują przez cały rok będąc miejscem integracyjnym lokalnej społeczności.
Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych.

W świetlicach odbywają się zebrania wiejskie, zajęcia dla dzieci, gry i zabawy, imprezy okolicznościowe oraz spotkania kół wiejskich. Są to również doskonałe miejsca na uroczystości rodzinne.
Charakter świetlicy tworzą dzieci i młodzież, które przychodząc sugerują, czego oczekują i jakie są ich potrzeby, a zajęcia prowadzone w świetlicach wynikają z ich potrzeb i zainteresowań.

Ponieważ obecnie pracujemy nad poszerzeniem oferty działalności świetlic zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które chciałyby się zaangażować w pomoc w ich rozwoju.

Godziny otwarcia świetlic określa harmonogram opracowany przez opiekunów świetlic, dostosowany do zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz potrzeb mieszkańców.

Niektóre świetlice są udostępniane odpłatnie przez opiekunów na podstawie umowy z organizatorem korzystającym ze świetlicy. Zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich zawarte są w Uchwale Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019r. Opłaty za wynajem zawarte są w Zarządzeniu Nr 126/2021 Burmistrza Iłży z dnia 31 grudnia 2021r.

Świetlica Wiejska w Alojzowie

Adres: Alojzów 24
Opiekunem świetlicy jest Tomasz Luba.
Świetlico – strażnica.

Znajduje się w niej sprzęt do ćwiczeń i kącik dla najmłodszych.

Świetlica Wiejska Alojzów

Świetlica Wiejska Alojzów

Świetlica Wiejska Alojzów

Świetlica Wiejska Alojzów

Świetlica Wiejska w Białce

Opiekunem świetlicy jest Alicja Adamus
Świetlica została oddana do użytku w 2020 roku.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Budynek ogrodzony.
Na placu znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Świetlica Wiejska w Błazinach Górnych

Opiekunem świetlicy jest Iwona Bochniak
Świetlico – strażnica

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Świetlica Wiejska w Chwałowicach

Opiekunem świetlicy jest Artur Derlatka.
Świetlico-strażnica.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Świetlica Wiejska w Gaworzynie

Opiekunem świetlicy jest Natalia Janek

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Na placu blaszany garaż, altana.
Plac ogrodzony.

Świetlica Wiejska w Jasieńcu Iłżeckim Górnym

Opiekunem świetlicy jest Lucja Wziątek.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Przy świetlicy znajduje się altana.

Świetlica Wiejska w Jedlance Nowej

Opiekunem świetlicy jest Ryszard Wołczyński.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Plac ogrodzony.

Świetlica Wiejska w Jedlance Starej

Opiekunem świetlicy jest Paweł Mucha.
Świetlico-strażnica.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Plac ogrodzony.

Świetlica Wiejska w Kajetanowie

Opiekunem świetlicy jest Zbigniew Fajdek.

Świetlico-strażnica.
Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Świetlica Wiejska w Koszarach

Opiekunem świetlicy jest Witold Kaczmarski.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Budynek ogrodzony.

Świetlica Wiejska w Kotlarce

Opiekunem świetlicy jest Aleksandra Szymańska.

Świetlico – strażnica.
Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Świetlica Wiejska w Krzyżanowicach

Opiekunem świetlicy jest Urszula Grudzień.

Świetlica znajduje się w tym samym budynku co biblioteka.

Świetlica Wiejska w Małomierzycach

Opiekunem świetlicy jest Iwona Stępień.
Świetlico-strażnica.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Świetlica Wiejska w Pakosławiu

Opiekunem świetlicy jest Danuta Bogucka.


Świetlica znajduje się w budynku dawnej szkoły.

Świetlica Wiejska w Piłatce

Opiekunem świetlicy jest Aneta Bugajska.


Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Świetlica Wiejska w Płudnicy

Opiekunem świetlicy jest Osińska Zofia.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Wiejski Ośrodek Kultury w Prędocinie

Opiekunem świetlicy jest Joanna Pawelec.
Wiejski Ośrodek Kultury.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Świetlica Wiejska w Seredzicach

Opiekunem świetlicy jest Aneta Borkowska.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.
Budynek świetlicy znajduje się przy szkole podstawowej.

Świetlica Wiejska w Starosiedlicach

Opiekunem świetlicy jest Magdalena Dziewierz.

Możliwość wynajęcia świetlicy na uroczystości.

Świetlica Wiejska w Walentynowie

Opiekunem świetlicy jest Magdalena Miałkowska.

Możliwość wynajęcia świetlicy na małe uroczystości.
Na placu znajduje się plac zabaw i mini siłownia.