Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne w CKiT w Iłży
Zajęcia ceramiczne w CKiT w Iłży

Zabawy plastyczne

Najmłodsi podczas zajęć plastycznych i ceramicznych poznają podstawowe wartości plastyczne tj.: barwa, kreska, faktura, bryła, forma i kompozycja.
Edukacja najmłodszych ma charakter zabawy, a zarazem pracy twórczej.
Grupa wiekowa 3-6 lat.

Plastyka i ceramika dla dzieci

Zajęcia dla dzieci starszych, pragnących rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.
Na zajęciach w Pracowni Plastyczno-Ceramicznej poznajemy różne techniki ekspresji plastycznej, a także sposoby komponowania prac. Uczymy się podstawowych zasad rysowania i malowania i rzeźbienia. Poznajemy historię, kulturę i tradycję regionu. Czerpiemy inspiracje z otaczającego nas świata oraz dzieł wielkich artystów.
Grupa wiekowa 7-12 lat

Zajęcia plastyczne dla dorosłych

Sekcja plastyki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Iłży

Cykl spotkań warsztatowych dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa w siedzibie CKiT od 2018 r.
Warsztaty obejmują zadania związane z umiejętnością rysowania i malowania różnymi technikami artystycznymi i odbywają się według tematyki przygotowanej przez instruktora. Są to zajęcia, podczas których uczestnicy przez różnorodność ćwiczeń oraz tematów poznają większość technik rysunkowych, malarskich oraz rzeźbiarskich. Swoboda w wyborze techniki sprawia, że uczestnik poprzez własną wypowiedź artystyczną utożsamia się z wyrażonymi treściami i materiałami.
Praca wykonana przez uczestników grupy plastyczno-ceramicznej UTW prezentowane są na przełomie maja i czerwca w ,,Galerii na Piętrze” CKiT.
W twórczej atmosferze jaka panuje na zajęciach rękodzieła artystycznego każdy może wykonać coś pięknego dla siebie. Stopień twórczości dopasowany jest do każdej osoby. Zajęcia dla osób 60+ mają cieszyć, rozwijać zdolności manualne i rozbudzać wyobraźnię. Jest to doskonała okazja do dzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami osób, których łączy wspólna pasja tworzenia.

Warsztaty plastyczne - Ceramiczne warsztaty rękodzieła artystycznego

Cykliczne spotkania w Pracowni Plastycznej CKiT, a także w plenerze m.in. na dziedzińcu zamkowym. Oferta skierowana jest zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Organizujący także warsztaty rodzinne.
Propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoje zdolności plastyczne i podejmować nowe wyzwania oraz wszystkich, którzy po raz pierwszy chcą spróbować swoich sił w malarstwie, rzeźbie i wielu innych działaniach twórczych wpływających na osobisty rozwój.
Największym zainteresowaniem cieszą się od lat WARSZTATY CERAMICZNE.
Tradycje garncarstwa w Iłży sięgają XIV wieku i kultywowane są do dziś. Rzemiosło rozwijało się i było przekazywane z pokolenia na pokolenie. W XIV wieku istniał również w Iłży piec garncarski należący do najstarszych w kraju. Na warsztatach ceramicznych zapoznajemy się z historią garncarstwa w Iłży, sposobami pozyskiwania surowca do produkcji ceramicznych wyrobów dowiadujemy się także w jaki sposób przebiegał proces powstawania naczyń, od urabiania gliny. Poprzez formowanie zdobienie, wypalanie na biskwit aż po szkliwienie przedmiotów.
Pracownia Ceramiczna CKiT próbuje kultywować piękną tradycję i ratować od zapomnienia tradycję garncarską.

Kto prowadzi zajęcia?

Agnieszka Sygut z wykształcenia jest instruktorem i nauczycielem plastyki. Zawodowo realizuje się w Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, gdzie między innymi prowadzi Pracownię Plastyczno-Ceramiczną, a także organizuje i realizuje warsztaty artystyczne w pracowni i w plenerze. Autorka scenografii dużych imprez ogólnopolskich organizowanych prze CKiT, takich jak: Dni Leśmianowskie, Festiwal Folkloru, Spotkania z Balladą. Aranżuje i realizuje wystawy plastyczne w Galerii. Cyklicznie od 2013 roku jest Komisarzem Ogólnopolskich Plenerów Malarskich W Iłży.

Uprawia malarstwo olejne głównie szpachlowe, akrylowe i akwarelowe. Z powodzeniem rysuje w plenerze architekturę. Tworzy ceramikę artystyczną, której motywy są najczęściej żywcem zaczerpnięte z natury. Ceramika ta łączy ze sobą sztukę artystyczną z użytkową.
Dwukrotnie nagrodzona tytułem ANIMATORA KULTURY POWIATU RADOMSKIEGO w 2012 i 2019 roku

Zajęcia odbywają się w grupach, terminy zajęć ustalane są z instruktorem na początku każdego sezonu. Koszt zajęć: 60zł/miesiąc