Promocja Książki Feliksa Kolbicza “Wspomnienia i inne wiersze”

20 maja, 2023
Data Wydarzenia:
Start o godz: 18:00
20 maja, 2023
Gdzie?
Sala Widowiskowo-Kinowa CKiT Iłża
Informacje:
48 616 31 08
ckit@ilza.pl

Wkrótce ukaże się drukiem książka napisana przez Feliksa Kolbicza zawierająca jego wspomnienia, wiersze oraz fotografie. Publikacja została wydana 31 lat po śmierci autora, który swoją postawą, pracą i zaangażowaniem bardzo przysłużył się dla Iłży.

„Wspomnienia i inne wiersze” to poemat o życiu autora. Zawiera pisane wierszem wspomnienia od wczesnych lat dzieciństwa do końca życia zawodowego Kolbicza, to jest od pierwszej dekady XX wieku do końca lat siedemdziesiątych. W treści znajdziemy wiele interesujących informacji o Iłży oraz regionie.
Kolbicz urodził się w Wąchocku, gdzie odebrał podstawowe wykształcenie, następnie był uczniem Seminarium Nauczycielskiego w Solcu nad Wisłą. Na początku kariery zawodowej pracował w wiejskich szkołach na terenie dawnego powiatu iłżeckiego. W 1930 roku został przeniesiony do Iłży, gdzie spędził prawie pół wieku. Po II wojnie światowej został kierownikiem a następnie dyrektorem Szkoły Podstawowej. Był organizatorem życia kulturalnego miasta, prowadził orkiestrę dętą oraz liczne zespoły muzyczne. Wstępem do książki są obszerne fragmenty wywiadu z córką, Panią Marią Kolbicz-Zawistowską, która niestety nie dożyła dnia promocji dzieła swojego ojca.

Książka „Wspomnienia i inne wiersze” liczy 224 strony, w tym na 56 znajdują się fotografie stanowiące ilustracje do tekstu. Wydawcą jest Muzeum Regionalne w Iłży. Redakcją zajął się pracownik muzeum Łukasz Babula, który był również odpowiedzialny za dobór ilustracji i opracowanie graficzne. Opublikowanie książki było możliwe dzięki wsparciu finansowemu wnuczka autora Pana Marcina Zawistowskiego oraz gminy Iłży. Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi oraz Burmistrzowi Iłży Przemysławowi Burkowi za pomoc w wydaniu dzieła o naszej Iłży.

Promocja odbędzie się 20 maja w Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, które jest współorganizatorem tego wydarzenia. 

Promocja książki rozpoczyna się o godz 18:00 na Sali Widowiskowo-Kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, ul. Orła Białego 2.

Zapraszamy! Wstęp wolny.