Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Iłży